Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /hermes/bosnaweb23a/b2478/ipg.psychotherapacom/pscz/functions/dbConnection.php on line 9 co je psichoterapie
 
 
 
 
 
 
Deprese Úzkosti a fobie Pocit méněcennosti a viny Podrážděnost Stres a jeho dopad Poruchy spánku Partnerská a manželská krize Mezilidské vztahy Nutkavé chování Zlovyky Zavislosti Chronická únava Pocit vyčerpání Příprava na porod a mateřství Neurozy Rady pro blízké
Co je to psychoterapie?
Psychoterapie – to je použití klinických metod a vzájemných individuálních vztahů na základě obecně uznaných psychologických principů, s cílem pomoci člověku změnit chování, mentalitu, emoce a osobní vlastnosti v předem  dohodnutém a požadovaném směru (John Norcross).  
 
Lze to říci jednodušeji, psychoterapie – to je proces, když jeden člověk (psychoterapeut)  pomáhá druhému člověku (pacientovi) při změně jeho samotného nebo při změně jeho života v požadovaném směru. Psychoterapie je léčebný proces, který musí probíhat pouze na základě oboustranné vůle psychoterapeuta i pacienta a  podle koncepce, která je předem stanovena a oběma dohodnuta.

Jaké metody psychoterapie jsou nejefektivnější?

Nehledě na to, že představitelé tohoto nebo jiného směru v psychologii často považují vlastní přístup za nejefektivnější, bych chtěl však zdůraznit, že neexistuje žádná univerzální metoda, které by řešila všechny psychologické problémy. Každá z dosavadních metod  se může projevit za určitých okolností jako velmi účinná.
Jak poznamenal Rosenzweig v r. 1936: "léčebné jsou všechny formy psychoterapie".
    
Co podmiňuje efektivnost psychoterapie?
Chtěl bych podotknout, že v psychoterapii hrají důležitou roli nejen aplikované metody nebo technika, ale také takzvané obecné faktory.  
Takových faktorů, které jsou všeobecně platné pro všechny metody psychoterapie, existuje několik, ale jen některé je možno považovat za nejpodstatnější: faktor naděje a faktor vzájemných osobních vztahů v procesu terapie.

Faktor naděje je možné popsat jako víru v terapeuta a v pozitivní výsledek léčby.
 J.Prochaska a J.Norcross provedli přibližně 150 vyšetření, týkajících se této tématiky. Ve většině případů tato vyšetření potvrzují poznání, že čím více člověk očekává od terapie, tím efektivnější je léčení. Někteří lékaři tvrdí, že polovina úspěchu terapie závisí dokonce na tom, jak silná je víra v úspěch léčby a to jak ze strany pacienta, tak i ze strany terapeuta.  

Co se týká druhého faktoru, je třeba mít na paměti, že psychoterapie je v podstatě založena na vzájemných osobních vztazích, a proto “kvalita” těchto vztahů hraje velmi důležitou úlohu. Horvath a Luborsky se domnívají, že tyto osobní vztahy mají minimálně 10 %-ní zásluhu na úspěšnosti psychoterapie. Je však třeba podotknout, že bez ohledu na nejednotné definování pojmu vzájemných osobních vztahů v různých psychologických školách, většina vědců považuje tyto vztahy za velmi důležitý faktor pro psychoterapii.
Z toho vyplývá, že klíčovou roli v úspěšnosti léčby často hrají individuální vlastnosti a zkušenosti psychoterapeuta.  

Jaké nároky jsou kladeny na psychoterapeuta?
Bohužel, obyčejný člověk (nikoliv profesionál) mívá velmi často povrchní a nesprávné představy o psychoterapii. 
Ke vzniku takových představ (často negativních) přispívají nejen sdělovací prostředky, kasovní trháky a bestsellery, ale také velké množství různých léčitelů, trenérů, školicích manažerů a lidí, kteří se sami nazývají psychoterapeuty a přitom nemají žádné základní znalosti v oboru psychologie nebo medicíny, ani žádnou praxi při léčbě pacientů.
 
Psychoterapií se může zabývat jen takový člověk, který má odpovídající vzdělání, zkušenosti a praxi.   Psychoterapeut musí být lékařem nebo psychologem, který několik let pracoval na klinice.
Psychoterapie – to je vědecká metoda. S její pomocí je možné léčit různé psychologické problémy, tato metoda přispívá neocenitelným způsobem k léčbě psychosomatických chorob, a také napomáhá člověku při řešení osobních problémů. Je však nutné mít na paměti, že psychoterapie v rukách diletantů může vážně uškodit každému člověku.

Kdy je třeba žádat o pomoc psychoterapeuta?

Psychoterapie může být velmi účinným prostředkem, zvláště v počátečním stadiu vzniku psychických problémů.  
Je však nutné mít na paměti, že množství stresových faktorů, tempo života (především u obyvatel velkých měst), množství zpracovaných informací, nejistota budoucnosti apod., téměř zákonitě vyvolávají psychologické problémy. Dá se říci, že být dneska "absolutně" zdravým, je mnohem více nezvyklé než mít psychologické problémy.
Chci jen zdůraznit, že psychoterapeut pracuje s lidmi, kteří mají různé psychické problémy nebo trpí psychosomatickými chorobami. Jsou to obyčejní, normální lidé, kteří se nezdají být duševně nemocnými  (pomatení). 
Duševní choroby patří do oblasti psychiatrie a s těmito nemocnými pracují psychiatři.
Bohužel, tyto pojmy se často pletou.
Mnozí lidé se stydí žádat o pomoc psychoterapeuta nebo psychologa - "proč, přece nejsem žádný blázen"! Myslím si, že vzdělanému člověku musí být naopak stydno, když má problémy, které není schopen sám řešit a nežádá o pomoc specialistu.  
Když se nám pokazí auto, zavezeme ho do servisu. A když se nám “zhroutí” psychika, snažíme se řešit problémy vlastními silami nebo žádáme o pomoc pochybné «odborníky».
Věřte, že "zhroucení" psychiky je mnohem závažnější než porucha všech aut na světě, vždyť následovně může dojít ke "zhroucení" těla, ke zničení vlastního osudu a dokonce osudů našich blízkých.
Co je psychosomatika? Esenciální hypertenze Astma Diabetes Duodenální vřed Neurodermitida (atopický ekzém) Revmatoidní artritida Ulcerozní kolitida Chronická bolest Migréna Alergie Obezita Hypertyreoža Ischemicka choroba srdeční Hysteromyoma Sexuální problémy