Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /hermes/bosnaweb23a/b2478/ipg.psychotherapacom/pscz/functions/dbConnection.php on line 9 Chronická bolest
 
 
 
 
 
 
Deprese Úzkosti a fobie Pocit méněcennosti a viny Podrážděnost Stres a jeho dopad Poruchy spánku Partnerská a manželská krize Mezilidské vztahy Nutkavé chování Zlovyky Zavislosti Chronická únava Pocit vyčerpání Příprava na porod a mateřství Neurozy Rady pro blízké


Co je to syndrom chronické bolesti
Chronická bolest, podle údajů Mezinárodní asociace, která se zabývá zkoumáním bolesti, se považuje  za bolestivý vjem, trvající i po běžné době zahojení a který trvá déle než 3 - 6 měsíců.  90 %  nemocí, známých lidstvu, je spojováno s bolestí. Bolest – to je ochranná funkce organizmu, jejíž význam je obtížné hodnotit. Ale když bolest přechází do chronického stadia, ztrácí svou pozitivní, ochrannou i varovnou roli. 
Chronická bolest jako samostatná nemoc obsahuje ve své podstatě patologické změny v somatické sféře a narušení funkce periferní a centrální nervové soustavy. Se symptomem chronické bolesti mohou být spojeny také změny v psychoemocionální oblasti.
Syndrom chronické bolesti – to je diagnóza vyloučení. Lékaři s různou specializací řeší otázku ohledně vyloučení organické patologie a potvrzení funkční povahy bolestivých projevů.    Vylučují se známé nemoci a poruchy, pro které je charakteristický příslušný druh bolesti. Při jejich absenci se stanoví u pacienta diagnóza – syndrom chronické bolesti. To znamená, že příčinu bolesti se nepodařilo stanovit. Po dlouhodobých vyšetřeních často nemají nemocní stanovenou přesnou diagnózu. Kromě těchto obtíží diagnostici tvrdí, že syndrom chronické bolesti se vyznačuje také nízkou účinností lékařské léčby. Na její snížení mají vliv psychologické faktory, které se podílejí na mechanizmech vzniku tohoto syndromu.  
Jako terapie se nemocným s touto diagnózou doporučuje symptomatické léčení, které je zaměřeno na snížení bolesti. Většinou se předepisují jen anestetické přípravky -  tradiční analgetika a NSA, což je nejen neúčinné, ale i nebezpečné, protože jejich systematiké používání vede ke zvýšení rizika vzniku žaludečních a střevních problémů. 

Symptomy
Odborníci z celého světa se zaměřují na problém syndromu chronické bolesti, ale dosud je toto onemocnění málo prostudované. Hlavním projevem tohoto syndromu chronické bolesti je dlouhotrvající  bolestivý syndrom, který se nespojuje s organickou patologií. Chronická bolest se může projevovat v kterékoliv části těla. Častější bolestivé pocity bývají v oblasti břicha, zad, hlavy, srdce.
Neexistují laboratorní metody, které by potvrzovaly a hodnotily bolestivý syndrom, proto se diagnóza  stanovuje na základě subjektivních pocitů nemocného. Obvykle člověk, který má syndrom chronické bolesti,   má potíže s jejím popisem, protože bolest může často měnit oblast lokalizace, a proto není možné ji přesně charakterizovat. Tupá, svíravá nebo palčivá bolest může být stálá nebo se může projevovat také formou záchvatu. Bolest se může stupňovat v určité poloze (vsedě nebo vleže), v případě syndromu chronické pánevní bolesti není spojena s příjmem potravy.
Nemoc se vyznačuje základními příznaky funkčních potíží, které se vztahují na chronickou bolest:
• Bolest se projevuje po delší dobu (měsíce, roky), ale nemá vzestupnou tendenci.
• Bolest je považována pacientem za velmi silnou.
  
• Zmenšení bolesti nebo úplná její absence během spaní a její zesílené příznaky ráno a přes den.
• Výskyt psychologicko-sociálních faktorů při vzniku základních symptomů. 

Nemocní mohou bezdůvodně trvat na dodatečných vyšetřeních i na léčebných procedurách a dokonce mohou vyžadovat i operaci. Stav chronické bolesti, vznikající po zranění nebo úrazu končetiny, s působením této bolesti dokonce i po zahojení (komplexní bolestivý syndrom, zasahující pouze určitou část těla) často postižený pociťuje po dlouhé roky. Jsou známé případy neustálých bolestivých vjemů končetiny, dokonce i po její amputaci. 

Nemocní se často nechávají příliš ovlivňovat nemocí tak, že bolest jim překáží prožívat život naplno. Stížnosti nemocných na slabost, zvýšenou únavu, podrážděnost, bolesti hlavy, nespavost jsou spojeny se subjektivními pocity těchto vjemů, což může vést k nepřiměřenosti jejich posouzení.  Mnohdy lékaři zaznamenávají u pacientů se syndromem chronické bolesti příznaky změny stability psychických procesů – dotěrné stavy, deprese, pocit strachu, úzkost. 
Organizmus člověka s tímto symptomem je přinucen přizpůsobit se chronické bolesti, což se projevuje snížením fyzické aktivity, změnou kvality a způsobu života,  zhoršením psycho-emocionálního stavu.   Snížení kvality života může vyvolat symptomy deprese. Těmto pacientům se často doporučuje morální podpora blízkých a konzultace psychologa.

Příčiny
Ve srovnání s akutní bolestí, která je vždycky příznakem nějaké organické poruchy, chronická bolest nevypovídá o nějaké nemoci, protože ona sama je onemocněním, v jehož vývoji nehraje hlavní roli poškození tkání, ale patologické narušení vnímání a poruchy jiných psychických procesů. 
Při chronických bolestivých syndromech se často vyskytují skryté projevy symptomů atypické deprese  (dysthymie) -  neustálého projevu depresivní nálady s několika dalšími symptomy:

• poruchy spánku;
• zvýšená únavnost;
• poruchy koncentrace pozornosti;
• pocit beznaděje;
• snížené sebevědomí.

Tyto příznaky se často kombinují s dlouhodobými bolestivými pocity. Jim může předcházet nějaké psychologické trauma, které postihlo nemocného. Více než polovina všech nemocných s příznaky  depresivního stavu má projevy symptomu chronické bolesti. Zpočátku bolest vystupuje v důsledku deprese  v roli ochranného mechanizmu, přičemž chrání nemocného před traumatickými prožitky.
Ale později její negativní vliv na emocionální oblast ochuzuje člověka o možnost cítit se šťastným. V důsledku toho vzniká mezi bolestí a depresí pevná vazba.
K tomuto procesu se přidávají také svalové křeče. Tělo člověka, který vede pasivní způsob života, má větší sklony podléhat stresům. 
Ve slabých, nepružných svalech se hromadí napětí. Dochází k poruše krevního oběhu. Objevuje se bolest, která je spojena s napnutím svalů. Tento proces hraje závažnou roli při vzniku chronické bolesti, vytváří se spojení, při kterém jeden stav zatěžuje druhý. Pod vlivem stresu a dalších vnějších vlivů v organizmu se aktivně uvolňuje adrenalin, což provokuje organizmus k činnosti. Avšak hodně lidí potlačuje tyto impulzy a nadále pokračují ve fyzické pasivnosti. Napětí zůstává ve svalech, což se projevuje jejich zkrácením. Časem dochází ke křečím a uvolnění se stává nemožným.
Stav zvýšené úzkosti, projev příznaků deprese v kombinaci se svalovým napětím způsobují zhoršení tohoto stavu а v některých případech vzniká také syndrom chronické bolesti. A proto je nutné, aby se nemocný s chronickou bolestí podrobil komplexní léčbě s nápravou depresivní symptomatologie. 

 

 

 

Co je psychosomatika? Esenciální hypertenze Astma Diabetes Duodenální vřed Neurodermitida (atopický ekzém) Revmatoidní artritida Ulcerozní kolitida Chronická bolest Migréna Alergie Obezita Hypertyreoža Ischemicka choroba srdeční Hysteromyoma Sexuální problémy